دا 14 انیمي انجونې د ورته انګلیسي غږو اداکارې سره د پرییل ټیل څخه میراجان سټراس شریکوي