د شونن جمپ منګا لیکوال د جونیر عالي لیسې انجونو ته د بې حیايۍ په تور نیول شوی