د فیلیپین هنرمند د نه منلو وړ وړتیا سره د ښاري سټایل انیم انځورونه رامینځته کوي