د KissAnime خورا مشهور دی دا په ټویټر کې لیږد وروسته د کاپي حق لرونکي دا کښته کوي