5 دليلونه چې ولې په ای بي (یا ایمیزون) کې د انیمو ارقامو پیرود کول یو بد نظر دی